Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter behandlas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

PVF Yrke & Utbildning AB, org. Nr 556294-2705, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom registrering och övrig kontakt med oss.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

När du använder våra webbplatser samlar vi bl.a. in uppgifter om din webbläsare och om din s.k. IP-adress. Om du godkänner användningen av s.k. cookies kan vi sätta och läsa av en text som gör det möjligt att identifiera din webbläsare och i kombination med annan information även dig själv.

Vad för cookies använder vi och varför?

När du använder vår webbplats kommer så kallade “cookies” att lagras på din hårddisk. Cookies är små textfiler som används för att förbättra upplevelsen av webbplatsen, till exempel för att spara språkinställningar eller dylikt så du inte behöver göra dessa på nytt för varje besök. Vi använder oss av två olika typer av cookies, permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies.
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

Session cookies.
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

Om du invänder mot användning av cookies och inte vill att dessa lagras på din dator, kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifterna och med vilken rättslig grund?

Personuppgifter om dig samlas in för flera olika ändamål. En loggning av IP-adresser sker för säkerhetsändamål. Insamlade uppgifter används även för att ge dig anpassad information på vår webbplats och i våra sociala medier.

Kontaktuppgifter som du lämnar vid anmälan om nyhetsbrev används för att informera om vår verksamhet.

Behandlingarna sker i huvudsak med stöd av en s.k. intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är säkerhet och att lämna information om vår verksamhet.

Om du väljer att acceptera cookies sker behandlingen med stöd av samtycke. Det gäller även utlämnande av uppgift om din webbläsare som sker till Facebook Inc (se nedan).

Uppgifter som samlas in automatiskt på webbplatsen lagras så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Uppgifter som du lämnar till oss vid prenumeration lagras tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade Privacy Shield, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

På vissa webbplatser delar vi uppgifter om våra besökare som har accepterat s.k. cookies med Facebook Inc. Detta görs för att vi ska kunna få en bättre bild av vilken typ av användare som besöker våra webbplatser och för att kunna nå dessa med information om vår verksamhet även via Facebook.

I övrigt lämnar vi inte ut uppgifter till externa aktörer som har rätt att använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi använder oss däremot av s.k. personuppgiftsbiträden för den tekniska driften av våra system. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. Är du missnöjd med vår personuppgiftshantering kan du klaga till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

PVF Yrke & Utbildning AB
Organisationsnummer: 556294-2705

E-post: info@platventbyran.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2023-11-01